agenda

Best practices: de ervaringen met het Omgevingsplan

19 September, Den Haag

€ 499

De kansen en mogelijkheden van het Omgevingsplan: Hoewel de Omgevingswet nog niet in werking is getreden wordt op dit moment volop geëxperimenteerd met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte als voorloper van het omgevingsplan. De gemeente Den Haag benut de mogelijkheden op grond van het Besluit uitvoering Chw tot op heden op een wijze die de systematiek van het omgevingsplan zeer dicht benadert.

Inleiding

Tijdens de best practise dag zal worden ingezoomd op de plansystematiek van het omgevingsplan Binckhorst.

De dag zal beginnen met een korte inleiding en de schets van het wettelijk kader. Ook zullen de deelnemers op een interactieve manier kennis maken met de mogelijkheden van organisch ontwikkelen.

In de casus zullen verschillende invalshoeken worden benadrukt en voorbeelden worden gegeven van welke thema’s geselecteerd kunnen worden in het omgevingsplan en hoe daarbij meerdere activiteiten kunnen worden toegelaten door randvoorwaarden te stellen (en de wijze waarop dit te reguleren). Steeds zal aan de hand van de casus worden uitgelegd hoe je naar de verschillende regels zou moeten kijken.

In het traject van bestemmingsplan naar omgevingsplan zal worden uitgelegd hoe dit organisch kan worden gereguleerd (ook op grote schaal), door een breed kader te faciliteren wat een initiatiefnemer kan inbrengen in het omgevingsplan.

Na deze dag beschikt u over concrete tips&tricks om zelf aan de slag te gaan met het omgevingsplan.

Er zijn slechts twintig plaatsen beschikbaar voor deze best practice dag op locatie in de Binckhorst. Verzeker u van deelame door tijdige aanmelding!

Doelgroep

De best practice dag is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten.

Sprekers

Gemeente Den Haag

Mr. Daniëlle Roelands-Fransen, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Prijs locatie en datum

Dinsdag 19 september 2017

Locatie: Caballero Fabriek Den Haag (09:00 - 17:00 uur)

Prijs 499,- euro ex BTW (inclusief lunch)

Inschrijven