agenda

Werken met de Omgevingswet

31 October, Utrecht

€ 249

Er wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet. Het is belangrijk om nu al stil te staan bij de omvangrijke veranderingen die de wet met zich meebrengt. Tijdens de workshop verkent u de belangrijkste vraagstukken en de context die essentieel zijn voor een effectieve implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.

Inleiding

De Omgevingswet staat momenteel volop in de belangstelling. Dat is terecht, want de wet brengt de nodige veranderingen met zich mee. Het bijzondere van de Omgevingswet is dat de wet niet alleen een andere inhoud beoogt, maar vooral een andere manier van werken.

Het omgevingsrecht moet beleidsmatiger, flexibeler en meer oplossingsgericht worden. De houding van iedereen die betrokken is bij de fysieke leefomgeving moet veranderen. Daarom is het aan te bevelen om tijdig kennis te nemen van de inhoud en gevolgen van de Omgevingswet en wat dit betekent voor de vereiste competenties.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor iedereen die inzicht willen krijgen in de nieuwe Omgevingswet; medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, projectontwikkelaars, advocatenkantoren, woningcorporaties en bedrijven.

Inhoud en resultaat

De workshop laat u kennismaken met de nieuwe Omgevingswet. U blikt interactief vooruit op mogelijk nieuwe werkwijzen, de inhoud, houding en gedrag. U wordt vertelt op welke manieren u voordelen kunt behalen uit de Omgevingswet. Dit stelt u in staat om alvast de nodige maatregelen te nemen en te anticiperen op de nieuwe wet. In de workshop wordt ook stilgestaan bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en bij de wijze waarop derden bij de besluitvorming worden betrokken.

In de workshop worden verschillende praktijk voorbeelden behandeld. Dit geldt voor zowel de inhoud, als de wijze waarop gemeenten voornemens zijn te willen gaan werken.

Programma

  • Doelen van de Omgevingswet, de maatschappelijke en bestuurlijke context
  • Instrumenten van de Omgevingswet om deze doelen te bereiken
  • Verschillen met de huidige situatie wet- en regelgeving (was-wordt)
  • Digitaal Stelsel Omgevingswet, digitaal werken en geo-informatie
  • Gevolgen van de Omgevingswet voor bestuurders, ambtelijk apparaat, initiatiefnemers en burgers.
  • De gewenste cultuur verandering
  • Competentieontwikkeling in relatie tot genoemde veranderingen

Workshopleider

Uw workshopleider is Jur van der Velde. Jur is adviseur Omgevingswet bij Interra Adviseurs en Ingenieurs en is nauw betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet bij (met name) gemeenten. Naast de inhoud van de Omgevingswet richt Jur zich op de gevolgen van de wet en op de veranderingen voor het bestuur, het ambtelijk apparaat, initiatiefnemers en andere betrokkenen.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 31 oktober 2017, 13.30 - 16.45 uur, te Utrecht
€ 249 (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Lees hier meer of vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties. De rest van het materiaal ontvangt u digitaal. Het boek 'Werken met de Omgevingswet' krijgt u als ondersteunend materiaal.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in