agenda

Workshop: Wet Private kwaliteitsborging bouwen

1 November, Utrecht

€ 249

In deze interactieve workshop leert u wat het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de praktijk gaat betekenen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bouwers. In één middag bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Aanleiding

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over kwaliteitsborging in de bouw aangenomen op 21 februari 2017. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in mei worden behandeld in de Eerste Kamer. Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. Marktpartijen zijn in het nieuwe stelsel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen in de bouw. De minumumeisen zoals gesteld in het Bouwbesluit blijven nog steeds van kracht. Bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen kijkt de gemeente niet meer naar bouwtechnische aspecten en voert geen controles meer uit tijdens de bouw. Hiervoor in de plaats komt een nieuw systeem van kwaliteitsborging. Marktpartijen dragen zelf zorg voor de kwaliteitsborging in de bouw waarbij de overheid kaders stelt.

Vanaf 2018 krijgen alle partijen gefaseerd met het nieuwe stelsel te maken. Gestart zal worden met nieuw- en verbouw van woningen en kleine bedrijfspanden.

Programma en resultaat

Wat gaat dit complexe nieuwe stelsel in de praktijk betekenen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bouwers? Tijdens een interactieve workshop komen deze en andere vragen aan de orde:

 • Hoe komt het nieuwe stelsel er uit te zien en waarom een stelselwijziging?
 • Hoe ziet de planning eruit en met welke bouwwerken wordt van start gegaan?
 • Wat is een ‘instrument voor kwaliteitsborging’ en welke eisen worden daar aan gesteld?
 • Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeente in het nieuwe stelsel?
 • Kan je als gemeente nog handhaven als het toch fout gaat?
 • Wat is de impact van de stelselwijziging op de gemeentelijke organisatie?
 • Mag iedereen zich straks zo maar kwaliteitsborger noemen en hoe zit dat met die slager die zijn eigen vlees keurt?
 • Hoe gaat het stelsel in de praktijk werken: cases en voorbeelden
 • Discussie

Zaken die aanvullend op bovenstaande vragen aan de orde komen zijn:

 • De relatie tussen Kwaliteitsborging en monumenten
 • Omgevingsveiligheid en het veiligheidsplan
 • Vergunningvrij bouwen en Kwaliteitsborging
 • Handhaving en sanctionering - publiek en privaat - in het nieuwe stelsel

De workshop is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. U krijgt voldoende gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen hoe u zich binnen uw eigen organisatie kan voorbereiden op het nieuwe stelsel.

Doelgroep

De workshop is uitermate geschikt voor:

 • Coördinatoren, teamleiders vergunningverlening bouwen (Wabo)
 • Coördinatoren, teamleiders handhaving bouwen (Wabo)
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren Wabo
 • Juristen bouwen en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, architecten en advocatuur.

NB: Als u werkzaam bent in de bouwsector bieden wij op 14 november een workshop aan speciaal gericht op de doelgroep bouwers en aannemers. Voor meer informatie klik hier.

Workshopleider

Hajé van Egmond Workshopleider is Hajé van Egmond. Hij is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.

Datum, locatie en prijs

Woensdag 1 november, middag - 13.30 - 16.45, te Utrecht

Prijs: € 249 (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties. De rest van het materiaal ontvangt u digitaal.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

→ Lees meer

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in