agenda

Workshop EPC - toetsen en handhaven

19 September, Utrecht

€ 249

In deze workshop krijgen deelnemers een helder beeld van de energieprestatienormen EPC en BENG, praktische tips voor toetsing en handhaving en een toelichting op beschikbare software en hulpmiddelen. Dit is een dubbele workshop; er kan gekozen worden voor een dagdeel voor vergunningverleners en/of handhavers.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn de EPC-eisen in het Bouwbesluit weer aangescherpt, een forse uitdaging voor bouwers en daarmee ook voor toetsing en handhaving. Over enkele jaren wordt de EPC vervangen door BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) aan energiebehoefte, primair energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie.

Achtergrond van de regelgeving op energie- en milieuprestatie is de zorg voorgrondstoffen, klimaat, emissies, én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten. Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces. Lastig en moeilijk? Welnee. Als je maar weet hoe je moet kijken.

Inhoud en resultaat

In deze workshop krijgen deelnemers inzicht in de bepalingsmethoden, de software én informatie over het toetsen en de handhaving in de praktijk. Geen blauwdruk, maar tips en richtlijnen om de toetsing in te passen in de werkwijze van de gemeente. Er kan daarbij gekozen worden uit twee soorten workshops:

 • Ochtend vergunningverleners
 • Middag handhavers

Ochtend: Toetsen op de energieprestatie

Kernvragen voor de vergunningverlener bij toets aanvraag omgevingsvergunning:

 • Is er een goede berekening van de EPC aangeleverd?
 • Voldoet de berekende EPC aan de eis van het Bouwbesluit?
 • Is de berekening van de EPC aannemelijk en consistent met de bouwaanvraag?

Aanvragers tonen met een berekening aan dat zij aan de EPC-eis voldoen. Te zien is met welke oplossingen dat wordt bereikt. Gemeenten hebben de verplichting tot steekproefsgewijs toetsen. In kort bestek geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing. Inhoudelijke aandachtspunten zijn onder meer ventilatie, werken met kwaliteitsverklaringen en schematisering van utiliteitsgebouwen. Besproken wordt de relatie tussen EPG en toekomstige BENG-eisen.

Middag: Handhaven op energieprestatie

Kernvragen voor de handhaving tijdens de bouw:

 • Hoe moeten handhavers toetsen of datgene wat is doorgerekend in de energieprestatieberekening vooraf, ook is toegepast in de praktijk?
 • Hoe moet omgegaan worden met wijzigingen tussen ingediend ontwerp en gerealiseerd gebouw?
 • En hoe kan een handhaver ‘gefopt’ worden?

De eerste contacten / bouwvergaderingen zijn cruciaal om de energieprestatie op de agenda te krijgen. De buiteninspecteur vraagt aandacht voor het belang van deze prestaties en de gevoeligheid voor de uitvoering. Geeft spelregels voor controle en het bespreken van wijzigingsvoorstellen. Op alle details ingaan? Zeker niet nodig. Laten zien dat je de materie beheerst is belangrijk. Aan de hand van veel praktische voorbeelden wordt Er worden vuistregels en tips gegeven om in overleg met de planbeoordelaar een selectie te maken van onderdelen waarop je controleert.


Doelgroep

De workshop is bedoeld voor bouwplantoetsers, vergunningverleners en handhavers.

Verondersteld wordt dat deelnemers enige basiskennis hebben over de energieprestatienorm. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s.

Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, en architecten.


Programma

Ochtend vergunningverleners: toetsen energieprestatie

 • Energieprestatie (EPG): werking, systematiek en begrippen.
 • Verschillen EPG / BENG / energielabel
 • De complexe onderdelen: ventilatie, kwaliteitsverklaringen, schematisering
 • Een berekening interpreteren: niveaus van beoordeling en tips voorbeoordeling
 • Bespreken van praktijkvoorbeelden van goede en minder goede EPC-berekeningen
 • Hulpmiddelen: EP Check en publicaties RVO

Middag handhavers: handhaven op energieprestatie

 • Energieprestatie (EPG): werking, systematiek en begrippen.
 • Overdracht van toets naar handhaving
 • Praktijkvoorbeelden: hoe herken je installaties, isolatieniveaus, duurzame energie; hoe ga je om met kwaliteitsverklaringen
 • Gevoelige onderdelen voor de energieprestatie
 • De eerste bouwvergadering
 • Wijzigingsvoorstellen beoordelen
 • Bevindingen rapporteren
 • Hulpmiddelen: o.a. aandacht voor de Checklist controle bouwplaats van RVO.


Workshopleider

Workshopleider is Pieter Nuiten, senior adviseur van W/E adviseurs. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen en controleren van EPC-berekeningen en energielabels. Als onderzoeker werkt hij in opdracht van RVO en BZK mee aan de (door)ontwikkeling van energieprestatiemethoden en aanverwante wet- en regelgeving. Hij is gediplomeerd EPA-adviseur en 'erkend deskundige' energielabel nieuwe woningen.

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen.


Datum, locatie en prijs

Dinsdag 19 September 2017, te Utrecht

 • Vergunningverleners: 9.30 – 12.45 uur
 • Handhavers: 13.30 – 16.45 uur

Prijs: € 249 (exclusief btw) per dagdeel

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de cursus ontvangt u hand-outs van de presentatie.

Het ondersteunende materiaal is digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Per workshop van een dagdeel kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Aanmelden

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in