agenda

Workshop Illegaal Grondgebruik: zelf doen

21 September, Utrecht

€ 249

Deze workshop biedt uw gemeente, waterschap of provincie een pragmatische handleiding om zelf het illegaal grondgebruik te behandelen. De nadruk ligt daarbij op de ervaring van andere overheden. Hoe kunt u met hun ervaring het beste resultaat uit de behandeling halen?

Inleiding

Illegaal grondgebruik is een bekende term voor zowel gemeenten, waterschappen als provincies. Deze term doelt op het oneigenlijke gebruik van gronden, welk gebruik kan leiden tot verlies van eigendom door verjaring. Iedere grondbezitter heeft met dit risico te maken en dient hier tegen op te treden. De vraag is alleen; hoe?

De behandeling van het illegaal grondgebruik wordt snel onderschat. Men houdt onvoldoende rekening met de politieke impact, loopt vast tussen de vele gemeentelijke afdelingen, of miskent de houding van waaruit de gemeente dient te ageren. Men heeft de kennis paraat, maar mist de ervaring.

Onze workshop behandelt de praktijk van het illegaal grondgebruik op basis van ervaringen van andere gemeenten. Het laat u zien hoe u zelf een project voor de behandeling van het illegaal grondgebruik kunt opzetten. Het stelt u in staat om reële doelen en verwachtingen op te stellen en geeft u een handleiding om deze doelen eenvoudig te behalen. De workshop is ideaal voor de ambtenaar die vastloopt in zijn project of het project nog dient te starten.

Inhoud en resultaat

De workshop zal eerst het probleem schetsen. Is illegaal grondgebruik wel illegaal? Hoe groot is de dreiging van verjaring? Daarbij geldt dat een project over illegaal grondgebruik vaak wordt gepresenteerd als inkomstenbron, maar is dit wel reëel?

Als de achtergrond duidelijk is, zal de focus komen te liggen op het in de praktijk brengen van de ervaringen. Met de ervaringen wordt door interactie een handleiding vormgegeven om zelf succesvol het illegaal grondgebruik te behandelen gericht op het beleid en het plan van aanpak.

De workshop is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie.
Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor ambtenaren van gemeenten, waterschappen of provincies die het illegaal grondgebruik reeds behandelen of willen gaan behandelen.

Programma

  • Achtergrond illegaal grondgebruik
  • Gebruikelijke behandelmethode
  • Ervaringen met de gebruikelijke behandelmethode
  • Mogelijke oplossingen
  • Praktische uitvoering van deze oplossingen: het beleid
  • Praktische uitvoering van deze oplossingen: het plan van aanpak

Workshopleider

Workshopleider is Martijn Meijerman.

Martijn Meijerman is eigenaar van Meijerman Verjaringsadvies. Daarmee ondersteunt hij overheden bij de behandeling van ongeregistreerd grondgebruik en verjaring. De academische kennis en ervaring leidt tot een heldere visie. Hierin staat de dialoog centraal en vormt maatwerk het uitgangspunt. Voorbeelden van cliënten en partners zijn: Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Dirkzwager advocaten & notarissen, ProRail, Het Utrechts Landschap en Waterschap Rijn en IJssel.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 21 september, 13.30 – 16.45 uur, te Utrecht

Prijs: € 249,- (exclusief btw)

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvangt u hand-outs van de presentatie.

Het ondersteunende materiaal is digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze workshop. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de workshop ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in