agenda

Workshop: Introductie BAG (2.0)

12 October, Utrecht

€ 249

Deze workshop biedt een (hernieuwde) kennismaking met de belangrijkste inhoud en principes van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Hierbij wordt tevens ingegaan op de belangrijkste vernieuwingen rondom deze basisregistratie, zoals deze in de tweede helft van 2017 geïmplementeerd gaan worden. Verder vormt deze basisregistratie ook een belangrijke bron vormt voor het Informatiehuis Ruimte van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Inleiding

De wettelijk verplichte BAG is inmiddels al weer ruim 6 jaar in gebruik en wordt momenteel ‘opnieuw in de verf gezet’, zowel qua wettelijk kader als qua inhoudelijke beschrijving. Alhoewel de vernieuwing redelijk overzichtelijk blijft, vormt dit toch de aanleiding om hier in een aparte workshop aandacht aan te schenken. Niet alleen vanwege deze vernieuwing, maar ook vanwege de samenhang met de andere nieuwe basisregistratie, de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), die dit jaar voor heel Nederland beschikbaar komt.

Inhoud en resultaat

Degenen die niet (meer) bekend zijn met de inhoud en de basisprincipes van de BAG kunnen met deze workshop hun beeldvorming over deze basisregistratie weer op het gewenste niveau brengen.

Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste elementen van de basisregistratie qua inhoud en qua procesgang (levenscyclus). Hierbij zijn belangrijke raakpunten te benoemen met verschillende samenhangende gemeentelijke processen (vergunningverlening, handhaving/toezicht, WOZ en Geo-informatie).

Voor wat betreft BAG 2.0 wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en bijbehorende nieuwe documentatie (o.a. Catalogus).

Ook wordt ook ingegaan op de mogelijkheden qua informatievoorziening op basis van de BAG (en BGT), zowel intern bij overheidsorganisaties als ook daarbuiten.

Afhankelijk van de aangereikte input door deelnemers kan ook worden ingegaan op voorkomende probleemsituaties rondom het BAG-proces.

Combinatie met workshop BGT

Degene die zich zowel in de BAG als ook in de BGT wil verdiepen, kan een combinatie van twee workshops op één dag volgen, waarbij ’s morgens de focus ligt op de BAG en in de middag wordt ingegaan op de BGT.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:

 • Vergunningverleners, handhavers/toezichthouders, juristen (bouw)
 • Beleidsmedewerkers bouwen en ruimtelijke ordening
 • Informatie-adviseurs
 • Gegevensbeheerders WOZ
 • BGT-beheerders/medewerkers Geo-Informatie
 • Beginnende BAG-beheerders

Deze doelgroep is met name werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en advocatuur.

Programma

 • Algemeen kader
 • Inhoud van de BAG-registratie
 • Procesgang BAG (levenscyclus, gebeurtenissen)
 • Proces- en kwaliteitseisen BAG
 • Vernieuwing BAG 2.0
 • Relatie BGT en BAG
 • Knelpunten in de praktijk (aangereikte cases)
 • Informatievoorziening BAG en BGT

Workshopleider

De workshop wordt geleid door Hans van der Meij.

Hans van der Meij is zelfstandig adviseur en heeft als BAG-expert vanuit het Ministerie ruim vier jaar meegewerkt aan de opbouw en implementatie van de BAG in de gemeentelijke praktijk. Momenteel richt Hans de focus meer op de realisatie van de BGT en de relatie met de BAG.

Datum, locatie en prijs

Donderdagochtend 12 oktober 2017 - 09:00-12:45 uur
Utrecht

€249,- (exclusief BTW)

Deze workshop liever incompany?

Deze workshop kan ook ‘incompany’ voor één organisatie op de eigen locatie worden verzorgd, waarbij het mogelijk is om ook wat nader te kijken naar de specifieke (eigen) BAG- en BGT-gegevens. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in