agenda

Workshop: Jurisprudentie Awb in het Omgevingsrecht

7 December, Utrecht

€ 249

Tijdens deze workshop worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Awb in relatie tot planvorming en vergunningverlening Omgevingsrecht behandeld. Het Omgevingsrecht staat of valt (letterlijk) met een goede toepassing van de Awb en de daarop gevormde rechtspraak. Deze rechtspraak ontwikkelt zich in hoog tempo. Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn om bij te houden. Na afloop van deze workshop bent u weer helemaal “bij”.

Inleiding

Berghauser Pont heeft speciaal voor de brede doelgroep die op het Omgevingsrecht werkzaam is een compacte, handzame en actuele workshop ontwikkeld. Erg handig, want in de bekende vaktijdschriften verschijnt wel een selectie uitspraken, maar (lang) niet alles. Daarom valt er nu al op Omgevingsweb is een groot aantal uitspraken in samengevatte vorm te raadplegen. Deze bestrijken een breed spectrum van het Omgevingsrecht.

Inhoud en resultaat

Dan rijst de vraag: Wat zijn laatste ontwikkelingen op het gebied van de Awb in relatie tot planvorming en vergunningverlening Omgevingsrecht? Om deze vraag te beantwoorden zullen, over een breed scala aan onderwerpen, recente uitspraken worden besproken. Ook zal stil worden gestaan bij de speciale positie van de gemeenteraad bij het (afwijkend) vaststellen van een bestemmingsplan of verklaring van geen bedenkingen. Dit alles opdat u na afloop weer volledig op de hoogte bent. Tijdens de workshop zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste (5e) druk van het jurisprudentieboek “Bestuursrechtspraak op thema”.

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Ontwikkelingen belanghebbende-begrip;
  • Start en einde van een beslistermijn: wanneer is een document “juridisch houdbaar” ontvangen of verzonden;
  • Uniforme openbare voorbereidingsprocedure: aandachtspunten op het gebied van de kennisgeving en omgaan met zienswijzen (welk gewicht wordt toegekend aan de voorontwerp- en inspraakfase);
  • Aandachtspunten voor de eigenstandige rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over een bestemmingsplan of een verklaring van geen bedenkingen;
  • Wanneer kan aan een gebrek in de totstandkoming of inrichting van een besluit worden voorbijgegaan met toepassing van artikel 6:22 Awb;
  • Hoe wordt de relativiteitseis toegepast in het Omgevingsrecht;
  • In welke gevallen wordt een beroep het vertrouwensbeginsel (niet) gehonoreerd;
  • Vragen van deelnemers;
  • Actuele ontwikkelingen.

Doelgroep

Beleidsadviseurs, juridisch adviseurs, advocaten en anderen die (juridisch) werkzaam zijn op het brede gebied van het Omgevingsrecht, in het bijzonder planvorming en vergunningverlening.

Workshopleider

De workshop zal worden verzorgd door mr. Olaf Schuwer, al meer dan 35 jaar betrokken bij en actief op het gemeentelijk erf. Hij volgt de Awb al vele jaren op de voet, zowel wetgeving als rechtspraak. Als docent en adviseur verzorgt hij al meer dan 24 jaar opleidingen, cursussen en trainingen hierover. Hij is de auteur van het veelgebruikte boekwerk “Bestuursrechtspraak op thema”.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 7 december 2017, middag - 13.30 - 16.45 uur, Utrecht
Prijs: € 249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in