agenda

Workshop Wet private kwaliteitsborging voor bouwers en aannemers

14 November, Utrecht

€ 249

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep bouwers en aannemers. In deze interactieve workshop wordt aangegeven wat het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de praktijk gaat betekenen voor adviseurs en partijen betrokken bij de uitvoerende bouwer. In één middag leert u wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), de wetswijzing op de Woningwet, de WABO en het Burgerlijk Wetboek, voor u concreet gaat betekenen.

Aanleiding

Het wetsvoorstel Wkb is op 21 februari 2017 met ruime meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Marktpartijen zijn in het nieuwe stelsel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen maar nog steeds verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Als u bijvoorbeeld als opdrachtgever een vergunningplichting bouwwerk wilt verbouwen zal een instrument voor kwaliteitsborging en een kwaliteitsborger moeten worden gekozen. Deze selectie is gebaseerd op de specifieke gevolgklasse waaronder het type bouwwerk valt op grond van de AMvB. Voor het afgeven van een vergunning voor het bouwen controleert het bevoegde gezag niet meer naar bouwtechnische voorschriften en voert geen controles of toezicht meer uit tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Vanaf 2018 krijgen alle partijen gefaseerd met het nieuwe stelsel te maken. Gestart zal worden met nieuwbouw en verbouw van woningen en kleine bedrijfspanden (Gevolgklasse 1).

Programma en resultaat

Wat gaat dit nieuwe complexe stelsel in de praktijk betekenen voor de bouwsector? Tijdens een interactieve workshop komen deze en andere onderwerpen aan de orde:

 • Algemene inleiding en achtergrond informatie over het nieuwe stelsel
 • Tijdlijn: planning en implementaties van het stelsel
 • De impact van de stelselwijziging op uw organisatie
 • Integrale kwaliteitsketen van ontwerp tot gebruik
 • Borgen van de aantoonbaarheid van voldoen aan het Bouwbesluit
 • Gevolgklassen, instrumenten en kwaliteitsborging
 • Handhaving en sanctionering
 • Praktijkvoorbeelden en cases
 • Discussie


Tijdens de workshop wordt de stand van zaken toegelicht op basis van de laatst bekende informatie. U bent in de gelegenheid en wordt aangemoedigd vragen te stellen om inzicht te verkrijgen op dat wat u binnen uw eigen organisatie ter voorbereiding op het nieuwe stelsel kunt doen.

Zaken die aanvullend op bovenstaande vragen aan de orde komen zijn:

 • De relatie tussen Kwaliteitsborging en monumenten,
 • Omgevingsveiligheid en het veiligheidsplan
 • Vergunningvrij bouwen en Kwaliteitsborging

Doelgroep

De workshop is primair bestemd voor bouwers, (onder)aannemers en leveranciers die willen werken aan interne kwaliteitsborging. Zij zijn met name werkzaam bij uitvoerende partijen in de bouw. Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, architecten en advocatuur.

Als u niet primair werkzaam bent in de bouw maar toch meer van dit onderwerp wilt leren biedt Omgevingsweb ook een workshop aan op 31 oktober. Deze workshop is geschikt voor o.a. coördinatoren, teamleiders vergunningverlening bouwen (Wabo), coördinatoren, teamleiders handhaving bouwen (Wabo) beleidsmedewerkers/coördinatoren Wabo en juristen bouwen en handhaving. Voor meer informatie klik hier.

Workshopleider

Uw workshopleiderJan Pieter van Dalen. Jan Pieter is manager van Nieman Kwaliteitsborging en al jaren betrokken bij de begeleiding op het gebied van kwaliteitsmonitoring van uiteenlopende projecten. Hij is ook verbonden als praktijkdocent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Datum, locatie en prijs

Dinsdagmiddag 14 november 2017 - 13:30-16:45 uur
Utrecht

€249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de cursus ontvangt u de hand-outs van de presentaties. De rest van het materiaal ontvangt u digitaal.

Inschrijven

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in