nieuws

Fundamentele wijzigingen nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

11-10-2017

Recent is (het concept van) het wetsvoorstel van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Dit wetsvoorstel stelt ten opzichte van het huidige stelsel van nadeelcompensatie en planschade fundamentele wijzingen voor ten aanzien van de schadevaststelling.

Het gaat dan om situaties waarin sprake is van indirecte schade (dat wil zeggen schade die het gevolg is van overheidsmaatregelen die nadelige ontwikkelingen in de omgeving van eigendommen mogelijk maken), omdat de schadevaststelling bij directe schade niet wijzigt. Bij indirecte schade verschuift het moment waarop het recht op schadevergoeding ontstaat en wijzigt de vergelijkingsmaatstaf waarmee vastgesteld moet worden of schade is geleden en, zo ja, hoeveel.

Dirk Sanderink heeft in het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid een artikel geschreven waarin hij de overeenkomsten en verschillen bespreekt tussen de schadevaststelling in het huidige stelsel van nadeelcompensatie en planschade en het voorgestelde stelsel.

Meer van Omgevingsweb

Kennismarkt Omgevingswet 2017: integraal aan de slag

Masterclass Procedures in de Omgevingswet

Werken met de Omgevingswet

Themadossier: "Omgevingswet"

Themadossier: "Nadeelcompensatie"

Themadossier: "Planschade"

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Wetsteksten Omgevingsrecht 2017-2

→ Lees meer

Cursuspakket Omgevingswet

Uitgebreid cursuspakket dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s; keuze uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management

→ Lees meer

Werken met de Omgevingswet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in