← Terug naar vorige pagina

Bestemmingsplan voor hoogste toren van Nederland blijft in stand


AbRvS 9 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2150. Op 8 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan “Gedempte Zalmhaven” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt een gebouw mogelijk van 215 meter hoog: de Zalmhaventoren. Deze toren wordt het hoogste gebouw van Nederland. In de Zalmhaventoren komen onder andere woningen, kantoren en horeca. Daarnaast maakt het bestemmingsplan twee woontorens van 70 meter hoog mogelijk.
Een bewonersstichting en LaSalle Investment Management hebben beroep ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Zij vrezen dat door de bouw van de torens het woon- en leefklimaat in de omgeving zal worden aangetast. Verder vreest LaSalle dat de aantrekkelijkheid van haar kantoorpand zal verminderen. Ook vrezen de bewonersstichting en LaSalle voor parkeerproblemen en zij zijn bang dat de hoge gebouwen veel zonlicht zullen wegnemen en windhinder zullen veroorzaken.
De Afdeling is van oordeel dat de gemeenteraad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijk ordening en dat het plan ook anderszins niet in strijd is met het recht. Wel zijn er een aantal afwijkingsbevoegdheden geschrapt in het bestemmingsplan. Met deze bevoegdheden zouden de woontorens hoger dan 70 meter kunnen worden en zou voor het aantal plaatsen in de nieuwe parkeergarage niet aan de parkeernormen hoeven worden voldaan.

  • Bestemmingsplan voor De Zalmhaven in Rotterdam blijft in stand

    Raad van State

    [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Gedempte Zalmhaven' van de gemeente Rotterdam in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (9 augustus [...]

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2017:2150
Datum publicatie 12-08-2017