← Terug naar vorige pagina

Bevoegdheidsverdeling rechter bij verzoek om schadevergoeding


Door de zogenoemde Grote Kamer van de Afdeling is een belangrijke uitspraak gedaan over de bevoegdheidsverdeling bij verzoeken om schadevergoeding (AbRvS 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081). Waar ging het om? Een bedrijf zegt schade te hebben geleden als gevolg van een in  zijn ogen onrechtmatig Tracébesluit. De beweerdelijke schade bedraagt € 165.000,-. Voor een dergelijk schadevergoeding  zou het bedrijf naar de civiele rechter moeten:   de Afdeling is immers slechts bevoegd voor zover het verzoek tot schadevergoeding ten hoogste € 25.000,- bedraagt. Het bedrijf kiest er echter voor het verzoek tot schadevergoeding te beperken tot € 25.000,- en in te dienen bij de Afdeling. Het bedrijf heeft zich daarbij het recht voorbehouden om voor de schade die uitstijgt boven het bedrag van € 25.000,- een vordering  bij de burgerlijke rechter in te stellen. Is de Afdeling nu wel de bevoegde  rechter?  Ja, zo oordeelt de Afdeling met een verrassend eenvoudige redenering: de mogelijkheid voor een verzoeker om schadevergoeding aan de algemene bestuursrechter te vragen is slechts onderworpen aan twee beperkingen in artikel 8:89, lid 2, Awb. Uit die tekst kan niet worden afgeleid dat de wetgever de bevoegdheid van de algemene bestuursrechter heeft beperkt door te eisen dat de verzoeker uitdrukkelijk afstand moet hebben gedaan van zijn vordering voor zover dat het bedrag van € 25.000,- overstijgt.

 • Uitspraak over bevoegdheidsverdeling rechter bij verzoek om schadevergoeding

  Raad van State

  [...] grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (2 augustus 2017) uitspraak gedaan over de zogenoemde 'knip' in de regeling over schadevergoeding in artikel [...]

  Lees verder
 • De bevoegdheid van de bestuursrechter bij onrechtmatige besluiten nader op de proef gesteld

  [...] de uitspraak van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2081) boog de Grote Kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ‘Afdeling’) zich over de vraag of de bestuursrechter mag [...]

  Lees verder
 • De bestuursrechter en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

  Mr. S.A.L. van de Sande

  [...] de bestuursrechter bevoegd om een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade als gevolg van een onrechtmatig besluit? Sinds de inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2017:2081

  Bij brief van 13 juni 2016 heeft Interbest een verzoek ingediend om de minister te veroordelen tot vergoeding van schade die zij lijdt en zal lijden als gevolg van het op 30 september 2014 vastgestelde Tracébesluit A1 Bunschoten-Hoevelaken, in samenhang bezien met het niet nakomen van een in een brief van de minister van 2 februari 2015 vervatte toezegging.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2017:2081
Datum publicatie 12-08-2017