EPC

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. Achtergrond van de regelgeving op energie- en milieuprestatie is de zorg voor grondstoffen, klimaat, emissies, én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten. Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de EPC-eisen in het Bouwbesluit weer aangescherpt, een forse uitdaging voor bouwers en daarmee ook voor toetsing en handhaving. Over enkele jaren wordt de EPC vervangen door BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) aan energiebehoefte, primair energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie.

Fotocredits: Christine Westerback (cc)

Relevante wetgeving

Bouwbesluit 2012, artikel 5.2
Dit artikel stelt dat er een eis aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen gesteld wordt. Ook wordt de hoogte van de eis vastgesteld (EPC).

NEN 7120 (EPG)
Deze norm omvat de methode waarmee de EPC bepaald wordt ('energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode') . De norm bestaat uit één hoofddocument (NEN 7120+C2 uit 2012, met correctiebladen C3, C4, C5). Binnenkort komt er een aanvulling A1.

NEN 8088-1
'Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen - Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen - Deel 1: Rekenmethode. '

NEN 1068
'Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden'.

NEN 2580
'Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden'

NVN 7125 (EMG)
Als er gebiedsmaatregelen worden toegepast (denk aan stadsverwarming, collectieve WKO's) dan mag het effect hiervan worden doorgerekend met NVN 7125: 'Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode'.

Er is geen relevante naslag.