Grondbeleid

In het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wordt het instrumentarium voor grondbeleid ingrijpend herzien. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning. In dit dossier vindt u de relevante wetgeving en een aantal interessante artikelen.

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.