Parkeren

Kennispartner

Bij nagenoeg ieder ruimtelijk plan speelt het onderwerp parkeren een belangrijke rol. Daarbij kan het gaan om het juridisch borgen van parkeernormen in een bestemmingsplan maar ook om het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds. Met de Reparatiewet BZK per 29 november 2014 heeft het onderwerp parkeren een juridische vlucht genomen. Uiterlijk 1 juli 2018 geldt artikel 2.5.30 Bouwverordening niet langer voor het toetsen van bouwaanvragen. Gemeenten zullen de bestemmingsplannen en verordeningen hiertoe tijdig moeten aanpassen.

Kom meer weten te weten over dit actuele onderwerp in onze workshop 'Parkeren in het Omgevingsrecht' op 6 juni 2017 in Utrecht. Voor meer informatie klik hier. Deze workshop is ook zeer geschikt om incompany te organiseren. Wij verzorgen deze workshop op maat bij u in huis. Informeer hier naar de mogelijkheden.

Relevant commentaar

Wet ruimtelijke ordening, Tekst & Toelichting