Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
Banner Kennismarkt Omgevingsweb

Kennismarkt Omgevingsweb: op weg naar een duurzame leefomgeving

10 november 2020

Op 10 november is het weer zover, dan vindt de zesde Kennismarkt Omgevingsweb plaats voor iedereen die werkzaam is in het brede omgevingsdomein, van RO tot milieu tot bouwen tot duurzaamheid en energie.

U kunt de Kennismarkt op locatie of via de livestream volgen. Wees er snel bij: het aantal beschikbare plaatsen op locatie is beperkt!

Inleiding

Deze Kennismarkt richt zich op de verschillende uitdagingen die er zijn voor het omgevingsdomein. Dan gaat het om de komende Omgevingswet, energietransitie, stikstofproblematiek, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, gezondheid, maar ook het snijvlak met het sociaal domein. Alles grijpt steeds meer in elkaar. De kunst is deze verschillende opgaven met elkaar te verbinden. Met als hamvraag: hoe komen we samen tot een duurzame leefomgeving?

Krijg weer de laatste stand van zaken, maar laat u ook inspireren op de Kennismarkt!

Opzet Kennismarkt

Corona gaat ook de Kennismarkt niet voorbij. Daarom is er een hybride opzet: een beperkt deel is fysiek op locatie en een ander deel is via livestream te volgen. Via netwerktools zal er ook gelegenheid zijn voor interactie met sprekers en deelnemers.

En ook nu is er een plenair programma waarin vooral de opgaven voor Nederland en u centraal staan en in de middag diverse sessies waar u voor kunt kiezen. Het zijn uiteenlopende onderwerpen die allen met elkaar verbonden zijn in hun doel: een duurzame leefomgeving creëren.

Deze Kennismarkt levert u kennis, inspiratie en nieuwe ideeën in één dag.

Doelgroepen

De Kennismarkt is bestemd voor een ieder die werkzaam is in het omgevingsdomein. Bij de overheid zijn dit:

 • Ruimtelijke ordening: beleidsmedewerkers, planmakers en juristen
 • Bouwen: vergunningverleners, handhavers en juristen
 • Grondzaken: juristen en planeconomen
 • Milieu: adviseurs, vergunningverleners, handhavers en juristen
 • Duurzaamheid en energie: beleidsmedewerkers, projectleiders
 • APV/bijzondere wetten: vergunningverleners
 • Bestuursrecht: algemene juristen en juristen Bezwaar & Beroep
 • Water: beleidsmedewerkers, vergunningverleners, handhavers en juristen
 • Projectleiders/-managers in het fysieke domein
 • Stedelijk beheer/openbare werken: beleidsmedewerkers
 • Geo-informatie/digitalisering: medewerkers
 • Bestuur en raadsleden

Maar de Kennismarkt is ook voor alle ondersteunende organisaties als adviesbureaus, advocatenkantoren, energiecoöperaties, netbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, etc.

Praktische informatie

 • Datum: 10 november 2020

 • Tijd: 09:00 – 18:00

 • Locatie: Pakhuis de Zwijger en via livestream

 • Prijs: € 295,-. Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 70,- op de prijs.

Programma

Hieronder vindt u het globale programma. De komende maanden wordt dit verder ingevuld met sprekers en workshopleiders. Houd de website in de gaten!

09.30

Interactieve start met dagvoorzitter

Marijke Vos – Staatsraad Afdeling Advisering Raad van State

09.45

De uitdagingen voor Nederland:

Samenhangende sturing in het ruimtelijke domein nodig

Friso de Zeeuw – Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling

Maatschappelijke opgave in relatie tot leefomgeving

Arie-Willem Bijl  – Adviseur OverMorgen / oud wethouder gemeente Almere

10.25

Stoomsessies over de belangrijkste opgaven, 10 minuten per thema

 • Energietransitie realiseren
 • Klimaatadaptatie: Martine Leewis, zelfstandig consultant en partner bij ORG-ID, van 1 januari tot 1 juli 2020 VNG-klimaatambassadeur
 • Kringlooplandbouw en stikstof: Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid, Universiteit Leiden, Centrum voor Milieuwetenschappen
 • Omgevingswet: nieuwe kansen: : wethouder Piet van Leenen, gemeente Hoeksche Waard

11.15

Koffiepauze

11.30

Plenaire discussie met de sprekers: hoe kunnen we tot verbinding komen?

12.30

Lunchpauze en netwerksessie

13.30

Eerste workshopronde, 4 sessies

 1. Warmtetransitie vorm geven: Harald Wiersema – Holla advocaten en Martijn van Aarssen – IF Technology
 2. Klimaatadaptatie realiseren: Elwin Leusink – SWECO
 3. Lessen trekken uit de RES: Marnix Brongers – OverMorgen
 4. Sturen en samenwerken met de Omgevingswet: Harm Borgers – Kokx & De Voogd
 5. Omgevingsplan: op tijd klaar voor 2022?: Linda Dekkers en Tom Hagens – Kuiper Compagnons
 6. De Green Deal: consequenties en kansen voor bedrijfsleven en decentrale overheden: Tim Masselink – Berenschot
 7. Bouwen met inachtneming stikstofregels
 8. Wonen en zorg beter combineren: Irene Wiezer – Gemeente Rotterdam

14.30

Tweede workshopronde, 4 sessies

15.30

Koffiepauze en netwerksessie

15.45

Plenaire conclusies uit de workshops met de sessieleiders

16.10

Key note: Verbinding zoeken en bereiken

16.40

Wrap up door dagvoorzitter (Marijke Vos)

16.45

Borrel op locatie en netwerken

Sprekers

Friso de Zeeuw

Parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling

Friso bekleedt een tiental bestuursfuncties en commissariaten en doet ook advieswerk. Maar hij is vooral bekend als spreker op congressen over gebiedsontwikkeling, waar hij geen blad voor de mond neemt over allerlei ontwikkelingen in de (bouw)markt, waarbij hij altijd een duidelijk en praktijkgericht verhaal houdt. Hij weet als geen ander wat er speelt.

Marijke Vos

Staatsraad Afdeling Advisering Raad van State

Marijke is bestuurder en politica, gedreven door interesse in mensen, betrokkenheid bij leefomgeving en natuur, en de wil om de wereld beter te maken. Zij heeft een lange ervaring in de politiek, als partijvoorzitter, lid Tweede Kamer en wethouder Amsterdam. Op dit moment is zij Staatsraad Afdeling Advisering Raad van State.

Harald Wiersema

Overheidsspecialist, Holla

Harald Wiersema maakt deel uit van het team van overheidsspecialisten bij Holla Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, overheidsaansprakelijkheid en energierecht. Na negen jaar bij een internationaal advocatenkantoor in Amsterdam en Rotterdam te hebben gewerkt, is Harald sinds januari 2019 werkzaam bij Holla Advocaten. In 2018 is hij door Who’s Who Legal aangemerkt als expert op het gebied van omgevingsrecht in de categorie ‘Climate Change Law‘. Het Advocatenblad riep hem in 2016 uit tot één van 35 ‘hoogvliegende’ advocaten onder de 35 jaar.

Marnix Brongers

Adviseur, Over Morgen

Marnix is een verbindende en daadkrachtige adviseur die goed tot zijn recht komt in het managen van en adviseren bij lastige verandervraagstukken in complexe omgevingen. Zijn gedrevenheid en enthousiasme maakt energie los, motiveert en inspireert. Marnix zet beweging in gang. Door zijn visie en inhoudelijke betrokkenheid, zijn sturing op proces én inhoud, weet hij die beweging te richten en concrete resultaten met maatschappelijke impact te boeken. Marnix is een snelle denker met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij schakelt makkelijk tussen visie, beleid en uitvoering. Daarbij communiceert hij makkelijk op allerlei verschillende niveaus. Met passie werkt hij aan de transitie naar een duurzame leefwereld. Omdat de wereld daar beter van wordt!

Harm Borgers

Partner/adviseur bestuurlijk organisatierecht, KokxDeVoogd

Harm is als manager en adviseur vooral betrokken bij strategische en innovatieve projecten en adviesopdrachten. Hij helpt rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij hun visievorming, beleidsprocessen en bij de versterking van hun uitvoeringsorganisaties. Mijn specialisaties zijn het omgevingsrecht, de Omgevingswet en het bestuurlijk organisatierecht met focus op vraagstukken van sturing, regulering en handhaving.

Elwin Leusink

Teammanager water en adviseur stedelijk water, SWECO

Elwin is een enthousiaste adviseur die zich vastbijt in vraagstukken over water en klimaatverandering. Hij vindt het leuk om te schakelen tussen ambities en praktijkvraagstukken, met als doel om tot concrete resultaten te komen. Als teamleider van een groep klimaatspecialisten is Elwin betrokken bij heel verschillende vraagstukken over stedelijk water, hittestress, droogte en hoogwaterveiligheid.

Linda Dekkers

Jurist/programmamanager Omgevingswet, Kuipercompagnons

Linda heeft jarenlang ervaring als jurist in het omgevingsrecht. Zij staat op dit moment gemeenten bij met het aanpakken van de opgave die de Omgevingswet met zich mee brengt. Doordat haar ervaring ook voor een flink deel bij gemeentelijke organisaties is opgedaan, heeft ze een goed gevoel voor politiek – bestuurlijke verhoudingen. Zowel qua inhoud als proces weet zij wat er moet gebeuren om tot een succesvolle aanpak te komen.

Piet van Leenen

Wethouder, Gemeente Hoeksche Waard

Wethouder Volkshuisvesting en wonen, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Beheer en onderhoud openbaar gebied, Nutsvoorzieningen, Monumenten en archeologie, Milieu, klimaatsadaptatie en duurzaamheid, Afvalbeleid, Dierenwelzijn, Financiën, Belastingen, heffingen en retributies, Grond en gebouwen

Tom Hagens

Jurist, Kuipercompagnons

Tom heeft zich al tijdens zijn studie Nederlands recht in Nijmegen gespecialiseerd in de Omgevingswet; hij rondde zijn master af met een scriptie over het omgevingsplan. Binnen KuiperCompagnons houdt Tom zich nagenoeg uitsluitend bezig met de Omgevingswetinstrumenten. Zo adviseert hij over het gebruik van de Omgevingswetinstrumenten. Denk daarbij aan te hanteren plansystematiek, grondexploitatie onder de Omgevingswet, kostenverhaal, programma’s en milieugerelateerde onderwerpen

Arie-Willem Bijl

Adviseur OverMorgen / oud wethouder gemeente Almere

‘The social impact’ van stedelijke- en gebiedsvernieuwing is de drijfveer van Arie-Willem. Hij werkt aan strategieën gericht op waardecreatie en heeft ervaring in gebiedstransformatie en placemaking in combinatie met stimulering van lokale economieën en sociaal ondernemerschap. In verschillende samenwerkingsverbanden ontwikkelt Arie-Willem innovatieve programma’s en instrumenten gericht op flexibele ontwikkeling en tijdelijk ruimtegebruik. Binnen de overheid verbindt hij maatschappelijke opgaven aan stedelijke vernieuwing. Arie-Willem kent de overheid vanuit zijn eigen politieke en bestuurlijke ervaring, maar ook vanuit het perspectief als initiatiefnemer.

Tjeerd de Groot

Lid Tweede Kamer voor D66

Tjeerd de Groot (1968) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij houdt zich daar voornamelijk bezig met de overgang naar duurzame landbouw: kringlooplandbouw. Hij wil dat boeren met minder dieren meer geld kunnen verdienen. Om kringlooplandbouw te verwezenlijken, besloot De Groot de politiek in te gaan. “Ik zag dat de politiek op landbouw- en natuurgebied aan het vastlopen was. Al heel lang. Er werd altijd het hoogstnodige voor het milieu gedaan, tot de grens overschreden werd, en vervolgens werd er weer wat minimaals geregeld. Nu ligt er geld, en een goede visie. Het is tijd dat de minister doorpakt en boeren duidelijkheid krijgen.”

De Groot promoveerde bij Uri Rosenthal op een proefschrift over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en was politiek adviseur van minister Brinkhorst. Sinds 2010 was hij directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie.

Tim Masselink

Managing Consultant bij Berenschot

Tim Masselink is Managing Consultant bij Berenschot en specialiseert zich in complexe beïnvloedings- en samenwerkingsprocessen. Daarnaast is hij onderdeel van het Berenschot EU Team waar hij Nederlandse organisaties (publiek en privaat) helpt bij het effectiever aansluiten op de Brusselse beleidsagenda. Tim heeft voor zijn tijd bij Berenschot gewerkt voor het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en de Europa Directie van het Ministerie van Economische Zaken, waar hij o.a. voor het onderwerp “European Bioeconomy” gedetacheerd was naar de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de EU. Tim is organisatiepsycholoog en politicoloog.

Jan Willem Erisman

Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij de Universiteit Leiden

Jan Willem Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid binnen het Instituut voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is lid van de Gezondheidsraad en lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Jan Willem promoveerde in 1992 op atmosferische depositie van verzurende verbindingen in Nederland aan de Universiteit van Utrecht. In 2009 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zijn werk gaat uit van een systeemvisie en hij werkt via participatieve benaderingen aan praktische oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken zoals duurzame landbouw, voedsel en gezondheid, energie en natuurbehoud. Zijn onderzoek is gericht op milieu, klimaat, biodiversiteit, natuurbehoud, energietransitie, voedselproductie en duurzaamheid van hulpbronnengebruik en circulariteit.

Irene Wiezer

Beleidsadviseur bij de Gemeente Rotterdam

Praktische informatie

Deze Kennismarkt Op weg naar een duurzame leefomgeving richt zich op de verschillende uitdagingen die er zijn voor het omgevingsdomein met in de ochtend een plenair programma met uitdagende sprekers en diverse workshops in de middag.

 

Datum:

10 november 2020

9.30 – 16.45

 

Prijs:

 • € 295 op locatie
 • € 225 livestream

 

Het aantal plaatsen op locatie is beperkt. Wees er snel bij!

Meer weten?

Heeft u nog vragen? We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

CONTACTFORMULIERRonald Koppers
Programmamanager
06 11 880 859