Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

02 mrt 2020

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

€ 3.995,- excl. btw

Kortom, de functie van omgevingsadviseur richt zich op het benutten van de kansen die de nieuwe wet biedt en zorgt ervoor dat je bent voorbereid op de uitdagingen en spanningen die het ‘grenswerken’ met zich meebrengt.

De Jong, Martine De Jong, Martine
05 mrt 2020

1-daagse cursus

Integratie van regels in het Omgevingsplan

€ 595,- excl. btw

In deze cursus staat het integreren van diverse (beleids)regels in het omgevingsplan centraal.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
10 mrt 2020

1-daagse cursus

Asbest: juridische aspecten

€ 595,- excl. btw

De meeste cursussen rond asbest hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten. Deze cursus richt zich juist op de juridische aspecten.

24 mrt 2020

Middagcursus

Actualiteiten belanghebbende-begrip

€295,- excl. btw

Deze middagcursus Actualiteiten belanghebbende-begrip biedt inzicht in basisbegrippen en biedt verdieping over de vele jurisprudentie.

Feenstra, Lieke Feenstra, Lieke
24 mrt 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

€1095,- excl. btw

Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
7 april 2020

Workshops

BENG en MPG

€499,- excl. btw

In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC

Nuiten, Pieter Nuiten, Pieter
7 apr 2020

2-daagse cursus

BWT 4.0

€995,- excl. btw

Deze 2-daagse cursus neemt u als, BWT-er, mee in de wijzigingen waar u vanaf 2021 mee te maken krijgt - de Omgevingswet en kwaliteitsborging - en de gevolgen die dat heeft voor uw rol.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
09 apr 2020

1-Daagse cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.

02 apr 2020

1-Daagse cursus

Gevaarlijke honden als gemeentetaak

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.

02 apr 2020

1-Daagse cursus

Gevaarlijke honden als gemeentetaak

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.

07 apr 2020

1-Daagse cursus

Natuur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.

20 apr 2020

Conferentie

Eén net voor decentrale opwek: duurzame energie op het elektriciteitsnet - 20 april 2020

€195,- excl. btw

Deze conferentie heeft als doel om gemeenten en andere relevante stakeholders te informeren over de impact van de energietransitie op de netten en de uitdagingen hierbij.

21 apr 2020

1-Daagse cursus

Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan

€595,- excl. btw

Het doel van deze 1-daagse training Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan is om je bewust te maken van de relatie tussen de keuzes voor de soorten regels en de gewenste vaardigheden voor het opstellen en uitvoeren daarvan.

Velde, Jur van der Velde, Jur van der
21 apr 2020

1-Daagse cursus

Permanente bewoning van recreatiewoningen

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.

12 mei 2020

1-Daagse cursus

Onteigening: regels en taxeren

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.

Hagelaars, Joske Hagelaars, Joske
28 mei 2020

1-Daagse cursus

Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak

€ 595,- excl. btw

Deze cursus is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het nadenken over en maken van beleid voor het omgaan met de gevolgen van de bodemdaling. Dit kunnen zijn beleidsmedewerkers bodem, milieu, water, openbare ruimte, kabels en leidingen, beheer en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en waterschappen.

13 feb 2020

1-Daagse cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

€ 649,- excl. btw

Na afloop van de cursus weet u wat u te doen staat in het kader van de nieuwe Omgevingswet en heeft u handvatten om dit in de praktijk op te pakken.

02 mrt 2020

2-daagse training

Wet BIBOB

€ 1.095,- excl. btw

BIBOB vereist een nauwkeurig onderzoek binnen de wettelijke kaders door het betrokken overheidsorgaan. Dit vergt verschillende competenties, zoals juridische kennis, kennis van de relevante bestuurlijke zaken, kennis van financiële aspecten, maar ook uitvoeren van financieel onderzoek.

05 mrt 2020

1-daagse cursus

Handhaving natuurwetgeving

€ 595,- excl. btw

Als introductie zal een eerst kort overzicht worden gegeven op de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming, waarbij aandacht zal worden besteed aan de diverse verboden rond gebiedsbescherming, soortenbescherming en de bescherming van houtopstanden.

09 mrt 2020

1-daagse cursus

Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd

€ 595,- excl. btw

In de cursus leert u hoe de huidige bouwkolom werkt en welke valkuilen er zijn. U leert te kijken met een risico gestuurde blik om zo de belangen van derden in de omgeving van een bouwwerk te behartigen.

12 mrt 2020

1-Daagse cursus

Opsporing door BOA’s: de Wet politiegegevens

€ 595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Opsporing door BOA’s: de Wet politiegegevens maakt duidelijk wanneer u zich aan de Wpg moet houden en wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten.

1 april 2020

Opleiding

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

€3.495,- excl. btw

Deze opleiding is er op gericht om de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties – te verdiepen en op te frissen.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
24 mrt 2020

2-Daagse cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet

€ 595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.

Vries, Hisse de Vries, Hisse de
24 mrt 2020

2-Daagse cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet

€ 595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.

Vries, Hisse de Vries, Hisse de
06 april 2020

3-Daagse cursus

Energietransitie technische randvoorwaarden

€1.495,- excl. btw

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die op gemeentelijk niveau betrokken is bij de energietransitie. Dus gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers in combinatie met waterschappers, adviesbureaus, netbeheerders, energie coöperaties, energiebedrijven, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven in de energiebranche, warmtebedrijven, NGO’s, bewoners en maatschappelijke en brancheorganisaties.

06 april 2020

3-Daagse cursus

Energietransitie technische randvoorwaarden

€1.495,- excl. btw

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die op gemeentelijk niveau betrokken is bij de energietransitie. Dus gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers in combinatie met waterschappers, adviesbureaus, netbeheerders, energie coöperaties, energiebedrijven, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven in de energiebranche, warmtebedrijven, NGO’s, bewoners en maatschappelijke en brancheorganisaties.

21 apr 2020

1-Daagse cursus

Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.

Have, Tineke ten Have, Tineke ten
21 apr 2020

1-Daagse cursus

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats

28 mei 2020

SEMINAR

De juridische versnelling van de energietransitie

€ 395,- excl. btw

Dit seminar de juridische versnelling van de energietransitie bespreekt met topsprekers de onderwerpen RES, relatie met Omgevingswet en organisatie van de energietransitie, waarna door geschakeld wordt naar de juridische uitvoering.

Brans, Edward Brans, Edward
12 nov 2020

Workshop

Parkeren in het Omgevingsrecht

€ 249,- excl. btw

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is

Roelands, Daniëlle Roelands, Daniëlle
03 mrt 2020

Cursus

Milieu-effectrapportage 2.0

€ 1.495,- excl. btw

Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.

Hoevenaars, Gijs Hoevenaars, Gijs
05 mrt 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

€ 995,- excl. btw

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
10 mrt 2020

1-daagse cursus

Evenementen en omgevingsrecht

€ 595,- excl. btw

De cursus is enerzijds bestemd voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bouwen, milieu/geluid, bijzondere wetten, openbare orde en bestuurszaken en anderzijds voor vergunningverleners en toezichthouders bijzondere wetten, bouwen en milieu/geluid.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
16 mrt 2020

SEMINAR

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

€ 249,- excl. btw

Dit seminar stelt u op de hoogte van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en hoe hier mee in de praktijk om te gaan.

02 apr 2020

2-Daagse cursus

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

€995,- excl. btw

Deze cursus is bestemd voor de handhavers, toezichthouders en vergunningverleners bij gemeenten die de niet-basistaken milieu voor hun rekening (gaan) nemen.

31 mrt 2020

1-Daagse cursus

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.

Have, Tineke ten Have, Tineke ten
17 Mar 2020

Masterclass

Sluiten van drugspanden

€299,- excl. btw

De masterclass is bestemd voor handhavingsjuristen, juristen algemeen juridische zaken/openbare ordehandhaving en juristen bijzondere wetten bij gemeenten.

Grinten, Jan van der Grinten, Jan van der
17 mrt 2020

2-Daagse cursus

Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers

€ 1.095,- excl. btw

Tijdens de 2-daagse cursus Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers leert u op beleidsniveau te denken om een warmteplan te komen en na afloop kent u het proces en de verschillende spelers en belangen.

09 apr 2020

2-Daagse cursus

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

€995,- excl. btw

Deze cursus is bestemd voor de handhavers, toezichthouders en vergunningverleners bij gemeenten die de niet-basistaken milieu voor hun rekening (gaan) nemen. Dit zijn deels BWT-ers die ook milieu moeten doen, bouwplantoetsers/casemanagers die milieu mee moeten nemen in de integrale beoordeling en milieumedewerkers die hun kennis willen updaten.

04 jun 2020

1-Daagse cursus

Regulering (duurzame) energie-infrastructuur

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.

02 jun 2020

1-Daagse cursus

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.

26 mei 2020

1-Daagse cursus

Externe veiligheid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.

09 jun 2020

1-Daagse cursus

Bestuurlijke boete

€ 595,- excl. btw

De workshop is bestemd voor uitvoerend medewerkers van verschillende overheidsorganisatie die bevoegd zijn tot boeteoplegging, handhavingsmedewerkers en juristen bezwaar en beroep.

Bruggeman, Kees-Willem Bruggeman, Kees-Willem