Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

02 jun 2020

Online cursus

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.

Roo, Henry de Roo, Henry de
09 jun 2020

2-Daagse online cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

€1.095,- excl. btw

Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er is gewijzigd vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie. Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
18 jun 2020

Online cursus

Basiscursus Omgevingswet - 3 daags

€995,- excl. btw

Na afloop van deze cursus heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen.

Samuels Brusse – van der Linden, Erika Samuels Brusse – van der Linden, Erika
25 jun 2020

Online cursus

Evenementen en omgevingsrecht

€ 595,- excl. btw

Wil je evenementen goed regelen, dan moet je hiervoor een integrale aanpak vanuit alle beleidsvelden opstellen. Daarom is het voor alle betrokkenen raadzaam om de context en raakvlakken naar andere beleidsvelden ook te kennen. Vanuit deze invalshoek is de cursus opgesteld.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
20 jul 2020

2-Daagse cursus

Basiscursus Handhaving Omgevingsrecht

€995,- excl. btw

Een praktische cursus voor starters op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving of medewerkers die werkzaam zijn op andere aspecten van het omgevingsrecht en die ingeleid willen worden in de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijke handhavingsrecht.

Schönfeld, Yuval Schönfeld, Yuval
29 sep 2020

4-Daagse cursus

Omgevingswet 4-daags

€1.795,- excl. btw

Velen hebben behoefte aan meer verdieping ten aanzien van de Omgevingswet. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in deze wet..

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
12 nov 2020

Workshop

Parkeren in het Omgevingsrecht

€ 249,- excl. btw

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is

Roelands, Daniëlle Roelands, Daniëlle
04 jun 2020

Online cursus

Natuur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus zal er door de Omgevingwet, de AMvB’s en de Regeling op zoek gegaan worden naar de relevante beschermingsbepalingen, de mogelijkheden voor toestemmingsverlening en andere relevante zaken.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
10 jun 2020

Cursus

Kostenverhaal in de Omgevingswet

€ 595,- excl. btw

Deze cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht. Overeenkomsten en verschillen met de Wro worden behandeld.

Ram, Theo Ram, Theo
23 jun 2020

Online cursus

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In de cursus wordt een structureel opgebouwd overzicht gegeven van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning. Eerst worden enkele algemene uitgangspunten van de Omgevingswet langsgelopen en daarna wordt ingezoomd op de omgevingsvergunning zelf.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico
29 jun 2020

Online cursus

Grip krijgen op het omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze cursus behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een integraal omgevingsplan kunt maken. Hierbij maken we gebruik van voorbeeldplannen, staalkaarten en de bruidsschat.

20 aug 2020

Online cursus

Omgevingsplan: juridische tips en trics

€595,- excl. btw

Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond de nieuwe regels voor het omgevingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van dit plan ter hand te nemen.

01 okt 2020

1-Daagse cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

€649,- excl. btw

Deze cursus gaat in op de behoefte aan handvatten om met de nieuwe regelgeving aan het werk te gaan.

Keuten, Maarten Keuten, Maarten
16 nov 2020

Cursus

Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen

€595 (dagdeel €345,-) excl. btw

In de ochtend wordt gekeken naar wanneer er sprake is van een schaarse vergunning en hoe gelijke kansen kunnen worden geboden bij het verlenen van deze vergunningen. In de middag wordt ingegaan op schaarse rechten in het omgevingsrecht.

Drahmann, Annemarie Drahmann, Annemarie
04 jun 2020

Online cursus

Regulering (duurzame) energie-infrastructuur

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.

mr. drs. Jos Webbink mr. drs. Jos Webbink
11 jun 2020

Online cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds de huidige wetgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie en anderzijds de Omgevingswet met de aangepaste Awb zullen de wijzigingen in deze cursus worden behandeld.

Boer, Jan Boer, Jan
24 jun 2020

Cursus

Omgevingswet 4-daags

€1.795,- excl. btw

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
16 jul 2020

Online cursus

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

€ 595,- excl. btw

In deze cursus gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht. U krijgt kennis aangereikt over kwaliteitsborging en bekijkt hoe dit van toepassing is op de specifieke situatie in uw gemeente.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
25 aug 2020

Cursus

Oplossingsrichtingen na het PAS

€595,- excl. btw

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor. Het accent ligt daarbij op de aanpak en het onderzoek voor veel voorkomende situaties.

Hoekstra, Berend Hoekstra, Berend
03 nov 2020

2-Daagse cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
08 dec 2020

1-Daagse cursus

Grondeigendom in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt u inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid. Ook zal duidelijk worden waar de kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem liggen en weet u hoe de nieuwe regelgeving kan toepassen in uw eigen praktijk.

Snoo, Arjen de Snoo, Arjen de