Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Onderzoek: Kosten en baten van energie renovatieprojecten

Er zijn twijfels over de kosteneffectiviteit van energierenovaties van huurwoningen en dan speciaal voor ingrijpende renovaties als ‘Nul op de meter’. Uit onderzoek in opdracht van de VNG, blijkt echter dat energie renovatieprojecten wel degelijk rendabel zijn voor alle betrokkenen.

VNG 18 april 2016

Nieuws & Achtergrond

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau IVAM en Planmaat.

Resultaten

  • Woningcorporaties en gemeenten zien met name dat de leefomgeving en het woonklimaat verbeterd

  • Bewoners zien de energierekening lager uitvallen en comfort toenemen

  • Het Rijk ziet de belastinginkomsten toenemen doordat de inkomensbelasting van de uitvoerders van het renovatieproject hoger uitvallen dan de lagere inkomsten uit de energiebelasting

Aanbeveling

Op basis van dit onderzoek beveelt de VNG aan dat partijen die profijt hebben van energie renovatieprojecten deze meerwaarde gezamenlijk inzetten om nieuwe projecten met een hoge energieambitie zoals Nul-op-de-meter te ondersteunen.

Ook is aan te bevelen om energiemaatregelen als middel te gebruiken voor andere beleidsterreinen. Zo kunnen meer projecten worden gerealiseerd waardoor de ambities uit het Energie Akkoord, maar ook van andere beleidsterreinen eerder binnen bereik komen.

Meer informatie

Artikel delen